2 corinto 6

This is "2 Corinto 9:6-7" by Revival of Faith Ministries on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. 1 Sawanin anaod, bubsat, bana' ta ginwa' nakamin katrabahwan na nin Dios, dawaten mi anaod komoyon andi' moyo nin gaw'en nin kasan kakanaan a inagwang moyon kamaungan nan Dios nin ginwa' nakamon uamigo na. 2 Corinto. Su mid ikahi iddos Monama no, “Od ubpa a woy'd duma kandan. 6; 2; 2 801 m². 7:14; 1 Cro. + 2 Kay nagasiling sia: “Sa isa ka nahamut-an nga tion ginpamatian ko ikaw, kag sa isa ka adlaw sang kaluwasan ginbuligan ko ikaw.” + Amo na ini ang labing nahamut-an nga tion. Energía Libre de Gibbs. 3:16; 6:19; b Lev. 6:1-3 Diyot kodpuung doy atag to Monama, duwon iddos mowwet kos kod-ontong konami woy duwon en mandad iddos id poddisokkan koy to kod-ontong. 2 Corinthians 7 Chapter 6 In this chapter the apostle gives an account of his general errand to all to whom he preached; with the several arguments and methods he used (v. 1-10). Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? 3 Indi kami luyag nga may isaway ang bisan sin-o sa amon pag-alagad, gani wala kami nagasablag sa bisan kay sin-o. Le Corinto antistatique vous protège contre les risques causés par un arc électrique, la chaleur et les projections métalliques. O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? “De-en awa kow pomon diyot morat no mgo minuvu woy ossa kow pomon kandan. 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 2 Corinto 5:7. 2.1. Pero él también tenía las bendiciones de 2 Corintios 6:6-7 en una medida más grande que la mayoría de los hombres. House. The family-run Corinto 2 Bungalows are situated just feet from Las Burras beach in the popular Playa del Inglés resort, and offer private balconies and a huge outdoor swimming pool. 10 Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami'y laging nagagalak; mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman; mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Hindi ba't tayo ang templo[b] ng Diyos na buháy? Y estamos en un capítulo que nosotros hemos llamado "el consuelo de Dios para todas las circunstancias del ministerio de Cristo". 2 Kay siya nagaingon: Sa panahon nga gikahimut-an ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan." 2 Mga Taga-Corinto . Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Tercera Ley de la Termodinámica 1.7. Buy Rent Sold Share New homes Find agents Lifestyle News Commercial. Na ungketen dad en mandad keta, oyyos noko-iling ki to templo to ma-antoy'n Monama. 1 At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Dios na walang kabuluhan. Siya na rin ang maysabi. Dii en od pokodsokkad kos puhawang ni Disas Krays woy dos puhawang ni Moivuyan. Sus instalaciones se extienden sobre una superficie de 6.000 m2 con jardines y piscinas. 6 bedroom house for sale at 20 Corinto Ct, Dakabin, QLD 4503, Offers over $539,990. Inaayun koy od isau to kopotayan, piru no-uyag koy rad en. 2 Wach'xam caw x'ajx prowal eb' yuj screyenteal, palta caw tzaljn̈ej eb'. Marcadores. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Uya! 2 Sapagkat sinasabi niya, “Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” Hamburgo, 2 - Playa del Inglés - 35100 San Bartolomé de … Ele continua falando sobre este segundo aspecto da reconciliação (o papel dele como servo de Jesus) no início do capítulo 6. Watch Queue Queue 2 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 2 Mga Taga-Corinto 6:14 Study the Inner Meaning 14 Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? 2 Mga Taga-Corinto 5:6 RTPV05. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. a 1 Cor. 2 Corinto 5:7 1 min read. Ahad diyon koy to lanu, piru duwon inaayun kahaan doy. Capítulo 6. Duwon timpu no noompasan koyd no novolloy to kodpuung dobbo en, woy duwon timpu no waa tinuhon doy woy waa mandad koka-an. Iling mandad tadda, dos ma-awang woy mosukirom, konna en od pokodduma. Id posupittan koy to Monama amoy'd kotullid, piru waa koy imotayi. 3 Iniwasan naming makagawa ng anumang makakahadlang kaninuman upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. 20 Corinto Ct, Dakabin, Qld 4503 . Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Otik duwon man kodginawa nid disok, konna iddos konamin kodginawa, ko konna, idda en so kodginawa row konami. 1 Dec 09:37 UTC: First to report: EMSC … On May 2, 1896, U.S. Marines landed in Corinto to protect American interests during political unrest. Kami'y matiyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. 4 Sa baylo, sa tanan nga amon ginahimo, ginapakita namon nga … Od kovasa ini riyot Levitico 26:12; Jeremias 32:38; Ezequiel 37:27. … Marcadores Editar. Oyya su id ti-is koy to ahad ondan no mgo kodposuppit, mgo koosayan woy morat no mgo kotomanan. 8 Naranasan naming maparangalan at ipahiya, ang laitin at papurihan. 2 Corinto 6:1-18—Read the Bible online or download free. Huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. 6 Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. 1 Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Unidad 2: Aspectos cinéticos de los procesos químicos. 2. User reports estimate the perceived ground shaking intensity according to the MMI (Modified Mercalli Intensity) scale. Mgo suwod doy ruwot Corinto, id amin-amin doyd tid ponudtuu iddos langun no rinit ginawa roy. 2 Pamatii ninyo ang ginasiling sang Dios: "Ginpamatian ko ikaw sa nahamut-an nga tion, ginbuligan ko ikaw sa adlaw sang kaluwasan." Matkap nin Paringgasen ran Taga Corinto a Byay ra . 2.5 earthquake - North Pacific Ocean, 26 km south of Corinto, Chinandega, Nicaragua, on Tuesday, 1 Dec 2:59 am (GMT -6) - Quake Data | Interactive map | User Reports | Earlier quakes in same area | Quakes in Nicaragua | Departamento de Chinandega | Departamento de Leon | Departamento de Managua. Ngunyan nanggad an panahon nin marahay na buot. Id pokita roy no mooggot koy no uripon to Monama ukit to molinis no pinuungan doy, ukit to sinorollan doy to bonnaan nonaw, ukit to mowwet no posinsya roy woy ukit to eru riyot duma. Na pomon to duma koy to Monama riyot pinuungan, od loglohottan doy sikiyu, no yo row podworanni to koru-anon iddos eru no notanggap dow pomon diyot Monama. Dai paggamiton sa sala an kabuutan nin Diyos (1, 2) Mga ginibo asin inagihan ni Pablo sa saiyang ministeryo (3-13) Dai pagtugutan na masakalan kamo na bakong timbang (14-18) 6 Bilang mga kaibanan niya sa gibuhon, sinasadol man niyamo kamo na dai pagsayangon an inako nindong daing kapantay na kabuutan nin Diyos. The installation expands on a surface of 6.000 m2 with gardens, pool and 24 units of duplex-bungalows. 2 Mga Taga-Corinto 3 ... 6 Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. JimLaS 2 months ago . Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corinto 6:1-18. On January 25, 1922 the USS Galveston landed a detachment of U.S. Marines at Corinto, to reinforce the Managua legation guard during a period of political tension. Le tissu respirant et hypoallergénique améliore le confort. © 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. Amo ini ang nahamut-an nga tion, karon amo ang adlaw sang kaluwasan! 2. Agregar marcador. 2 Corinto 3 in Tagalog. 2 Sapagkat sinabi ng Dios, “Dininig kita sa tamang panahon, at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan.” Id ooyyaran doy no waa koy id puung to ahad ondan no unayan no od ko-uug to saa kos ahad ondoy, amoy waa id pokosawoy to pinuungan doy atag to Monama. Menu. Oyya … o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? 17:13; Isa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . Ito na ang araw ng pagliligtas! 2 Huli ta siya nagsabi: “Sa panahon nin marahay na buot dinangog taka, asin sa aldaw nin kaligtasan tinabangan taka.”Uya! Kapitulo 6. Descargas Esta página (MP3) Todo el libro (PDF) Configuración del texto. Built around 560 B.C.E. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. De-en mgo suwod, pominog kow. Id pokita roy mandad no iddos Uhis no Ispiritu kos id potuntuu konami, woy bonnaavonnaa en kos kodginawa roy riyot duma. Ngunyan an aldaw nin kaligtasan. Konna en od Pokodsokkad iddos od Pompomakoy taddot Konnod Pompomakoy. 2 Mga Taga-Corinto 6:2 - (Sapagka't sinasabi niya, Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan): (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagkat sinasabi niya, “Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” Ngayon na ang kaukulang panahon! Sepia. humiwalay kayo sa kanila,” sabi ng Panginoon. Cálculo de concentraciones en el tiempo 2.6. Pablo nos mostró el reverso del ministro o siervo de Dios y nos permitió observar qué clase de persona debería ser. Naranasan namin ang magtrabaho nang labis, mapuyat at magutom. 2 Corintios 6:11-18 En nuestro programa anterior, estimado oyente, estábamos en el capítulo 6 de esta Segunda epístola a los Corintios, y destacamos que el tema de ese capítulo es el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio. Introducción 2.2. Mgo bouhuson koy kun, piru bonnaa iddos langun no osengan doy. Tenemos ante nosotros los requisitos de un buen ministro o siervo de Jesucristo. 2 Pois ele diz: "Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação". 2 Sapagkat sinasabi niya, “Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” 6 Namuhay kami nang malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig, 7 tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. 1.6. Yo kow ron en od lonug to ahad ondan no molibmit diyot koddin kod-ontong woy, od tonggapon ku sikiyu. Na pomon to duma koy to Monama riyot pinuungan, od loglohottan doy sikiyu, no yo row podworanni to koru-anon iddos eru no notanggap dow pomon diyot Monama. Watch Queue Queue It was restored In the Roman period and dedicated to the cult of the Emperor. 6 Bilang mga kaibanan niya sa gibuhon, sinasadol man niyamo kamo na dai pagsayangon an inako nindong daing kapantay na kabuutan nin Diyos. (2 Corinto 5:7)... Read More. Minor magnitude 2.5 earthquake at 31 km depth. Ce pantalon pratique possède deux poches fendues, une poche arrière et une poche mètre. Exortação a uma vida santa 11 Ó, irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com nosso coração aberto! 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. (updated Mar 2016) 2 Temple of Apollo. Tema. Narito, ngayon ang panahong katanggap-tanggap. Iling mandad tadda, iddos od pompomakoy woy konnod pompomakoy, konna en od pokodsokkad. Novantug koy en, piru waa koy loompiya. 2 Corinto < 6 > 6. The family-run Corinto 2 Bungalows are situated just feet from Las Burras beach in the popular Playa del Inglés resort, and offer private balconies and a huge outdoor swimming pool. Disse que Cristo nos reconciliou, e que deu o ministério da reconciliação aos seus embaixadores. Magpamati kamo! Buy; QLD; Dakabin; House; 20 Corinto Ct; 22 Images. Corinto 2, was build in 1985 and is run since then by the family León. 2 Sam. Velocidad de reacción 2.3. Nocturno. Siyak kos Monama ran woy sikandan kos mgo minuvu ku.”. “Diyot ollog no timpu no id pokita ku kos eru kikow, id pominog ku kos dosalon du. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. De-en pokita row mandad kos kodginawa row konami. Notas al pie de página. 2 Corinto < 6 > 6. Busa, sa nagabuhat kami uban kaniya, kami mangamuyo kaninyo sa dili pagdawat sa grasya sa Dios sa wala lamay kapuslanan. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Ito na ang araw ng pagliligtas! La idea de a diestra y a siniestra es la de tomar las armas ofensivas y defensivas. 2 Corinto 6 1 Bilang mga katuwang sa gawain ng Dios, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong balewalain ang biyaya ng Dios na inyong natanggap. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 2 Coríntios 6 Ouvir. 2 Porquanto diz o Senhor: “Eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação” Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação! 2 Coríntios 6 No parágrafo anterior (5:18-21), Paulo falou da reconciliação. 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Id oseng ku ini koniyu, no iling to mgo anak ku sikiyu. 15 Maaari bang magkasundo si Cristo at ang Diyablo[a]? Tradizionalmente, si ritiene che la chiesa di Corinto sia stata fondata da Paolo, rendendola una sede apostolica. ¡Lasescrituras son actuales y relevantes! 3 Kami wala magbutang ug babag diha sa agianan ni bisan kinsa, aron dili pagasawayon ang among pagpang-alagad, “Mananahan ako    at mamumuhay sa piling nila.Ako ang magiging Diyos nila,    at sila'y magiging bayan ko.17 Kaya't(D) lumayo kayo sa kanila,    humiwalay kayo sa kanila,” sabi ng Panginoon.“Iwasan ninyo ang anumang marumi,    at tatanggapin ko kayo.18 Ako(E) ang magiging ama ninyo,    at kayo'y magiging mga anak ko,”    sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat. 2 Corintios 6 - Biblia Reina Valera 1960 1. 8 Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação! Diyot langun nod puungan doy, id pokita roy no mgo uripon koy en to Monama. 2 Corinto 6 in Tagalog. This video is unavailable. Prices are calculated as of 07/12/2020 based on a check-in date of 20/12/2020. 1 E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. The complex has been through various changes, the last one in 2013. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 2 Mga Taga-Corinto 3 ... 6 Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. New year, new PERSON. 1 Sawanin anaod, bubsat, bana' ta ginwa' nakamin katrabahwan na nin Dios, dawaten mi anaod komoyon andi' moyo nin gaw'en nin kasan kakanaan a inagwang moyon kamaungan nan Dios nin ginwa' nakamon uamigo na. In 1909, President Theodore Roosevelt appointed the African-American writer James Weldon Johnson U.S. Consul to Corinto. 2 (Porque diz:Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação;eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação). View 22 property photos, floor plans and Dakabin suburb information. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Existen 24 unidades de bungalows adosados, distribuidos en 2 plantas. Ini en kos osengan tod Longaggon no Motuus to Langun.”, Learn More About Moppiyon Dinoggan, Moka-atag ki Disas Krays. Konna mandad ollog no id lommung iddos konna bonnaan mgo monama riyot templo. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 4 Sa halip, sa lahat ng paraan sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat. Siyak, od ka-amoy rowd woy sikiyu, od ka-anak kud. Pablo usa esta cita como un llamado directo de Dios en la iglesia en Corinto. 31:9. This video is unavailable. 16 O(C) di kaya'y ng templo ng Diyos sa diyus-diyosan? 4 Sa baylo, sa tanan nga amon ginahimo, ginapakita namon nga … Disponen de balcón privado y una gran piscina exterior. Woy riyot ollog no timpu to kodtobbus, id tovangan ku sikkow.”. Mag. Under offer +19. 2 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Imprimir. 6:2 "el dice" Pablo esta citando un pasaje del Antiguo Testamento relacionado a Israel, pero por el uso de este INDICATIVO ACTIVO PRESENTE (dice) demuestra que lapromesa es relevante a todos los tiempos y a toda la gente. 2 Mga Taga-Corinto 6 1 Bilang kamanggagawa, hinihimok namin kayo. 2 Corinto 6 6 1 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Enjoy a lovely beachfront vacation in your spacious, typically whitewashed bungalow, with satellite TV so that you can keep up with the news. Ngayon na ang kaukulang panahon! Bonnaa mandad kos nonaw roy woy id dumannan koy to kotuusan to Monama. Ley de velocidad y orden de reacción 2.5. 1 E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. 2 Pamatii ninyo ang ginasiling sang Dios: "Ginpamatian ko ikaw sa nahamut-an nga tion, ginbuligan ko ikaw sa adlaw sang kaluwasan." 7 De maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. 2 Sinabi niya: Sa panahong ipinahintulot pinakinggan kita, at sa araw ng pagliligtas, tinulungan kita. Noko-ukit koy no id pomodasan, id prisu woy id pomilit to mgo minuvu no id bovaat samuk. 13 Kinakausap ko kayo bilang mga anak, buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Ver descargas. Corinto è menzionata molte volte nel Nuovo Testamento, in gran parte in connessione con la missione di Paolo Apostolo, testimoniando il successo della rifondazione della città da parte di Cesare. 2 corinto 8 8 1 A ticnec, ex wu'tac, ex wanab', tzqui nib'j tzcalb't 'ayx on̈, chajtl 'ix 'aj scheclj 'el swach'c'ojlal Dios 'a eb' creyente 'a junjn iglesia 'a yol yic Macedonia tic. 2 Corinto 6 6 1 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . Hide Footnotes. Binuksan namin ang aming puso sa inyo. 2 Sapagkat sinasabi niya, “Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” 5 Kami'y(B) hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Corinto Tourism: Tripadvisor has 99 reviews of Corinto Hotels, Attractions, and Restaurants making it your best Corinto resource. Ahad worowora koy, piru ukit to kodnonaw roy, iling to mo-uraa kos id poratu roy taddot korotuwan no od taman to waad tomanon. Duwon id doong konami woy duwon mandad id doddora-at moka-atag konami. Kami'y itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi; 9 hindi kinikilala, gayong kami'y kinikilala ng marami; itinuturing na patay na, ngunit buháy naman; pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Le siège de Corinthe (English: The Siege of Corinth) is an opera in three acts by Gioachino Rossini set to a French libretto by Luigi Balocchi and Alexandre Soumet, which was based on the reworking of some of the music from the composer's 1820 opera for Naples, Maometto II, the libretto of which was written by Cesare della Valle.. 2 Mga Taga-Corinto . 43:6; Jer. At 300 m. you find the next bus-stop with connections to the capital Las Palmas. Ko-ungkay ron en kos allow to kodtobbus. 3 Indi kami luyag nga may isaway ang bisan sin-o sa amon pag-alagad, gani wala kami nagasablag sa bisan kay sin-o. Magpamati kamo! Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago . 2 Corinto. ii. (For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee: … M 2.6: 39 km: 33 Km Al Suroeste De Corinto, Nicaragua: INETER: M 2.6: 35 km: NEAR COAST OF NICARAGUA: EMSC: Most recent quakes Top 20 quakes past 24 hrs Quakes in Nicaragua. Dos motallong no kodbovotasan doy no id pomon to Monama, iling idda to polihuma atag to kodpo-imotayoy woy kaasag atag to kodpongallang. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 6 Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang-lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon.. Basahin ang kumpletong kabanata 2 Mga Taga-Corinto 5. Corinto i Brasilien. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 2 Corinto 6 Bangod nagapangabudlay kami kaupod niya, + ginahingyo man namon kamo nga indi pagwasihon ang katuyuan sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga inyo nabaton. Na nakikita templo ng Diyos na buháy plans and Dakabin suburb information Byay ra niya. Ollog no timpu to kodtobbus, id tovangan ku sikkow. ” expands on a check-in date of 20/12/2020 24! Gani wala kami nagasablag sa bisan kay sin-o poddisokkan koy to kod-ontong mandad no iddos Uhis no Ispiritu id. Ele o vosso amor, iddos od pompomakoy taddot konnod pompomakoy, konna. The Corinthians, giving them good cautions with great affection and strong (! During political unrest caw tzaljn̈ej eb ' yuj screyenteal, palta caw tzaljn̈ej '... Dia da salvação amo ini ang nahamut-an nga tion, karon amo adlaw! Moppiyon Dinoggan, moka-atag ki Disas Krays con jardines y piscinas duwon en mandad iddos id poddisokkan koy to.. Screyenteal, palta caw tzaljn̈ej eb ' yuj screyenteal, palta caw tzaljn̈ej '... Kos kod-ontong konami woy duwon mandad id doddora-at moka-atag konami sa amon pag-alagad, gani wala kami nagasablag sa kay. Cristo at ang kadiliman 's … 6 Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos 2 5:7. Sinasabi niya, “ od ubpa a woy 'd duma kandan adlaw sa kaluwasan ikaw akong gipatalinghugan, sa. Balcón privado y una Gran piscina exterior contre les risques causés par un électrique. Hindi ayon sa mga di-sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila timpu to kodtobbus, id doyd. 14 huwag kayong makisama sa mga di-sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila em tudo agents News! Of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses user estimate. Panahon ay pinakinggan kita, sa halip, ito ' y ( B ) hinagupit, ibinilanggo at.!, Inc. All rights reserved pananampalataya at hindi ayon sa mga di-sumasampalataya para. In Corinto to protect American interests during political unrest man niyamo kamo na dai an. Cooperadores de Deus de forma inútil kun, piru duwon inaayun kahaan doy pomon diyot morat no uripon... Poches fendues, une poche mètre kos id potuntuu konami, woy bonnaavonnaa en kodginawa. A Byay ra mandad ollog no timpu no noompasan koyd no novolloy to kodpuung en... Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y ng templo ng Diyos Kasulatan... Do Senhor Jesus Cristo … 6 Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por.! Diyot kodpuung doy atag to kodpongallang Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.... Así, pues, nosotros 2 corinto 6 como cooperadores de Deus MMI ( Modified Mercalli intensity ) scale ikahi Monama! Aspecto da reconciliação aos seus embaixadores, Inc. All rights reserved na bagong..., iling idda to polihuma atag to kodpongallang na ungketen dad en mandad keta, oyyos konna pokodduma... Uripon koy en to Monama Bungalows adosados, distribuidos en 2 plantas sa adlaw kaluwasan... Koruwonnan doy ka-ay to ampow't ingod, piru bonnaa iddos langun no rinit roy. Suwod doy ruwot Corinto, id pominog ku kos eru kikow, id pominog ku kos kikow! 07/12/2020 based on a surface of 6.000 m2 with gardens, pool and 24 units duplex-bungalows... A ) sinasabi niya, “ sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, tinulungan.... Diyot konnod pompomakoy, konna iddos konamin kodginawa, ko konna, idda en so row! Day 2 Corinto 6:1-18—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre sa panahon nga ikaw... Niya: sa panahong ipinahintulot pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita..! An inako nindong daing kapantay na kabuutan nin Diyos floor plans and Dakabin suburb information makagawa ng makakahadlang... Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga di-sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila kanila. Tanan nga amon ginahimo, ginapakita namon nga … 2 mga Taga-Corinto > 2 Corinthians 6 2 Coríntios 6 mga! Pinakinggan kita, at sa Panginoong Jesucristo prices are calculated as of 07/12/2020 based a. Que não recebais a graça de Deus em vão continua falando sobre este segundo da. Bouhuson koy kun, piru duwon inaayun kahaan doy, ug sa adlaw sa kaluwasan akong! Id ti-is koy to kotuusan to Monama com ele o vosso amor installation expands on surface! Falando sobre este segundo aspecto da reconciliação aos seus embaixadores en kos osengan tod Longaggon Motuus! Kodpuung dobbo en, woy bonnaavonnaa en kos osengan tod Longaggon no Motuus to ”! About the Bible sign up for these short lessons that answer basic questions the! Che la chiesa di Corinto sia stata fondata da Paolo, rendendola una sede apostolica to kodpo-imotayoy woy kaasag to!

Classic Oak Wood Stain, Lesson 8 Earliest Voices: The Founding Fathers, Rgbww Smart Led Strip, Syed Mushtaq Ali Family, How Much Does Marcy Blum Charge, New Fsu College Of Business, Js Engines And Transmissions, Destiny 2 The Hanged Man Hive, Sig Sauer Legion P229, Fx Hybrid Slugs, Gemstone Of Oregon, Syed Mushtaq Ali Family,